Van de straat

Selectie kandidaten

Mind Work Broadcasting heeft meer dan 10 jaar ervaring met psychologische selectie van kandidaten voor televisie- en online programma’s. Met de juiste kennis en ervaring in huis kunnen wij uitstekend adviseren bij het selecteren van programmakandidaten.

Psychologische selectiegesprekken en persoonlijkheidstesten wisselen elkaar in onze procedure af. Aan de hand daarvan brengen wij de risicofactoren bij deelname voor zowel de kandidaat als de productie in kaart. Zo kunnen klanten vooraf al heel goed bepalen wat voor invloed een kandidaat op hun programma zal hebben.

Begeleiding crew

Als de productie van een programma begint, dan breekt een spannende tijd aan… Er moet worden samengewerkt én gepresteerd om te komen tot een fantastisch eindresultaat. Wij begeleiden crews al meer dan 10 jaar bij hun productie.

Vanuit onze ruime ervaring en dankzij ons uitgebreide netwerk kan Mind Work Broadcasting de crew van een programma uitstekend begeleiden. Zo brengen we problemen vroegtijdig in kaart en begeleiden we de crewmedewerkers bij de moeilijkheden die ze hierbij tegen kunnen komen. Dit creëert een sterker team voor een productief eindresultaat.

Begeleiding cast

Een professionele begeleiding van de cast kan een heleboel werk én zorgen uit handen nemen. Met onze gepassioneerde en betrokken aanpak ondersteunen wij de cast van televisieprogramma’s (van reality tot drama) bij diverse problemen die zij gedurende de opnames ervaren.

Samen met onze klanten en afhankelijk van het programma bekijken we of een standaard of op maat gemaakte aanpak het meest efficiënt is. Zo is de cast optimaal bewapend tegen persoonlijke uitdagingen en die van het programma.

Format ontwikkeling

Een format voor een programma ontwikkelen, kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij bij het maken van succesvolle formats. Eerlijk en oprecht zonder het nodeloos ingewikkeld te maken. Doelgericht zodat het format slaagt.

Zo adviseren we een brede kring aan kleine én grote productiehuizen bij het opstellen van een format voor hun programma. We bekijken bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden moet worden bij welke doelgroep kandidaten of welke oefeningen verwerkt kunnen worden in het programma.

Nazorg

De deelname van kandidaten aan een programma? Het zien van de uitzendingen op televisie? Of het lezen van de reacties van anderen op social media? De impact van deelname aan een programma wordt vaak onderschat. Daarom vinden wij het belangrijk om iedere kandidaat na deelname een nazorggesprek aan te bieden.

Een psycholoog bespreekt hierin met de kandidaat wat de ervaring is geweest, wat de huidige situatie is en welke zorg de kandidaat eventueel verder nog nodig heeft. Is er bijvoorbeeld intensievere klinische zorg nodig? Dan zullen wij de kandidaat doorverwijzen naar een gespecialiseerde instantie.